Srdeční cyklus

Začněme ve fázi, kdy do levé srdeční komory přitéká ze síně krev (fáze plnění, obr. 1.8), což se děje během diastoly. Levá komora se povoluje a výrazně zvětšuje svůj objem. Pokud je levá komora zdravá a dobře poddajná, tak v ní tlak během plnění roste jen málo. U zdravého srdce komora dokonce aktivně nasává krev ze síně, podobně jako nasáváme brčkem vodu ze sklenice.

Ikony_léčba_SS

Obr. 1.8. Fáze plnění

Do již téměř naplněné levé komory „přistříkne“ na konci této fáze trochu krve levá síň (fáze síňové kontrakce, obr. 1.9.).

Ikony_léčba_SS

Obr. 1.9. Fáze síňové kontrakce

Nyní je levá komora maximálně naplněna krví a je připravena se začít stahovat. První fází stahu srdeční komory je fáze izovolumické kontrakce (obr. 1.10.). Tento složitý termín říká jen to, že stahováním levé komory v ní roste tlak, ale objem se nemění. Tuto fázi bychom tedy mohli nazvat jakýmsi „natlakováváním“. Na úplném začátku této fáze tlak v levé komoře převýší tlak v levé síni, a to vede k uzavření mitrální chlopně. Tím se dosáhne toho, že při srdečním stahu se krev nevrací zpátky do síně. V této fázi tedy v levé komoře roste tlak, ale krev se nepohybuje.

Ikony_léčba_SS

Obr. 1.10. Fáze izovolumické kontrakce

V jistém okamžiku převýší tlak krve v komoře tlak krve, který je v aortě, což vede k otevření aortální chlopně. Krev proudí z levé komory do aorty, což je ejekční fáze (obr. 1.11.). Tlak krve stále ještě roste, avšak zakrátko dosáhne maxima a začne klesat. Krev tak stále proudí „dopředu“ přes aortální chlopeň do aorty.

Ikony_léčba_SS

Obr. 1.11. Ejekční fáze

V okamžiku, kdy tlak krve v aortě převýší tlak krve v levé komoře, dojde k uzavření aortální chlopně a srdce se začíná povolovat. Dobře těsnící aortální chlopeň znemožňuje, aby se krev vracela z aorty zpět do komory. První část povolování se označuje jako fáze izovolumické relaxace (obr. 1.12.). Izovolumická relaxace znamená, že v komoře prudce klesá tlak, ale nemění se její objem - komora se tedy stává méně „natlakovanou“. V aortě je tedy v této fázi poměrně vysoký krevní tlak, zatímco tlak v levé komoře klesá.

Ikony_léčba_SS

Obr. 1.12. Fáze izovolumické relaxace

V momentě, kdy tlak v komoře klesne pod úroveň tlaku v levé síni, se otevře mitrální chlopeň mezi levou síní a levou komorou a krev proudí z levé síně do komory. Tím se dostáváme opět na začátek.

V předchozích odstavcích jsme se zabývali komorou levou. V pravé komoře probíhá srdeční cyklus velmi podobně, obě komory pracují současně. V porovnání s komorou levou v ní je ale výrazně nižší krevní tlak.

Vraťme se ale ke krevnímu tlaku. Během srdečního cyklu je v aortě nejvyšší tlak ve fázi systoly, proto se mu říká systolický. Nejnižší pak ve fázi diastoly, nazývá se tedy diastolický. Při zápisu hodnoty krevního tlaku se tedy používají obě hodnoty- hodnota systolického krevního tlaku a diastolického krevního tlaku. Zápis vypadá tedy jako 130/70 mmHg (čteme jako sto třicet na sedmdesát), jednotka je milimetr rtuťového sloupce. Normální krevní tlak je do 140/90 mmHg.