Klíčové pojmy a definice srdečního selhání

Porozumění klíčovým termínům srdečního selhání, které může váš lékař při stanovení diagnózy používat, vám pomůže lépe porozumět vašemu stavu a způsobu jeho zvládání. Zde je několik termínů, které můžete během konzultací slyšet. 

Angina pectoris

Bolest či tlak na hrudi.1

Kardiomyopatie

Když se srdeční sval roztáhne, zesílí nebo ztuhne.2

Ischemická choroba srdeční (ICHS)

Když tepny, které přivádějí krev do srdce, ztvrdnou a zúží se v důsledku nahromadění cholesterolu a tukových usazenin (ateroskleróza). ICHS je nejběžnějším typem srdečního onemocnění.3

Chrůpky

Když je při dýchání v hrudníku slyšet charakteristický zvuk způsobený tekutinou v plicích.4

Komorbidita

Když má osoba více než jedno onemocnění.5

Echokardiografie (echo)

Typ vyšetření, které se používá k vyšetření srdečních cév a svalu.6

Edém

Zadržování tekutin v těle, které často způsobuje otoky.7

Elektrokardiografie (EKG)

Typ vyšetření, které se používá ke kontrole srdečního rytmu pomocí snímačů připevněných na kůži. Tyto snímače sledují elektrické signály, které vznikají při každém úderu srdce.8

Ejekční frakce

Množství krve, které opustí srdeční komoru po každém stlačení (kontrakci).9

Dyspnoe

Obtíže s dýcháním nebo dušnost.10

Srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí (HFrEF)

Když se levá srdeční komora nestačí dostatečně silně stahovat, aby přenesla dostatek krve do celého těla.11

Hypertenze

Vysoký krevní tlak, což znamená, že srdce musí více pracovat, aby zajistilo oběh krve v těle.12

Hypertrofie

Zvětšení nebo ztluštění srdečního svalu, které může ztížit práci srdce k zajištění krevního oběhu.13

Hypotenze

Nízký krevní tlak.14

Myokard

Střední vrstva srdeční stěny, tvořená svalovinou.15

Synkopa

Omdlení nebo ztráta vědomí v důsledku nedostatečného prokrvení mozku.16

Chlopenní vada

Poškození jedné ze čtyř srdečních chlopní, které brání směru a síle proudění krve.17

Příhoda zhoršení srdečního selhání

Když se zhorší příznaky SS stupňují a je nutná další léčba.18

Reference: