Po hospitalizaci z důvodu srdečního selhání budete z nemocnice propuštěni, pokud již nebudete potřebovat intenzivní lékařskou péči.1

Propuštění z nemocnice nemusí znamenat, že jste se zcela zotavili. I po odchodu z nemocnice bude nutné srdeční selhání velmi pečlivě sledovat a léčit. Je důležité, abyste si po návratu z nemocnice naplánovali následné kontroly u svého lékaře, aby bylo možné kontrolovat zlepšování nemoci a podle potřeby upravit plán léčby.

Vždy byste se měli přesně řídit pokyny svého lékaře, včetně pokračování v užívání všech léků, které vám byly předepsány po odchodu z nemocnice. Nepřestávejte užívat lék, pokud jste to nejprve neprojednali se svým lékařem, a to ani v případě, že se cítíte dobře.

Lékaři z nemocnice by měli sdílet informace s vaším lékařem.

  • Lékaři z nemocnice by měli o vašich potřebách po propuštění komunikovat s vaším paktickým lékařem. Než opustíte nemocnici, zeptejte se ošetřujícího lékaře, kdy bude kontaktovat vašeho ambulantního kardiologa nebo internistu, aby ho informoval o příhodě zhoršení SS a o léčbě, která vám byla poskytnuta. Na základě těchto informací bude moci váš ambulantní kardiolog nebo internista v případě potřeby zajistit změnu vaší léčby.

Plánování následných kontrol u vašeho lékaře.

  • Po propuštění z nemocnice je také důležité naplánovat si a chodit na pravidelné kontroly u svého lékaře, abyste mohli postupovat podle plánu léčby a zajistit, že nedojde ke zhoršení vašeho srdečního selhání.
  • Pacienti, kteří po hospitalizaci z důvodu zhoršení stavu absolvují kontrolní návštěvy u svého lékaře, jsou na tom obvykle lépe a je méně pravděpodobné, že se budou muset vrátit do nemocnice.2
  • Během kontrol u svého lékaře ho informujte o jakýchkoli změnách vašich příznaků nebo schopnosti vykonávat běžné denní činnosti a případně si připravte otázky týkající se plánu léčby SS.

Přátelé a příbuzní vám mohou být nápomocni i po propuštění z nemocnice, například tím, že vás budou doprovázet na následné konzultace a pomáhat vám sledovat příznaky.

Více informací

Další informace o
každodenní léčbě srdečního selhání naleznete na stránce
„Léčba pacientů se srdečním selháním“.

Reference: