Srdeční selhání je stav, kdy srdce nefunguje tak, jak by mělo, a musí pracovat velmi intenzivně, aby udrželo oběh krve a kyslíku v těle.

Přestože je srdeční selhání závažné a progresivní onemocnění které ve většině případů nelze kompletně vyléčit, existují možnosti léčby. Je důležité si uvědomit, že tato diagnóza neznamená, že vaše srdce náhle přestane pracovat.1,2

Existuje mnoho věcí, které můžete vy a váš lékař udělat pro zvládání tohoto stavu. Abyste nemuseli do nemocnice, mohli žít déle a pokračovat v tom, co vás baví. Podpořit vás mohou také vaši příbuzní a pečovatelé.

Co se děje při srdečním selhání: Bližší pohled

Srdce je rozděleno na síně a komory. Tyto síně a komory spolupracují při transportu krve v těle a zajišťují cirkulaci kyslíku a živin.1

Při srdečním selhání nefunguje správně srdeční stah nebo naopak následné povolení, ke kterému po stahu musí vždy dojít, v obou případech není srdce schopno transportovat krev po těle tak dobře, jak by mělo.2

K tomu dochází kvůli poškození srdečního svalu, které může být důsledkem následujících příhod či onemocnění:3,4

  • srdeční příhoda či záchvat (infarkt myokardu)
  • vysoký krevní tlak (hypertenze)
  • ischemická choroba srdeční (ICHS), když se v tepnách nahromadí aterosklerotický plát nebo krevní sraženina.

Srdeční selhání může být vyvoláno i jinými nemocemi, např.:3,4

  • chlopenní vada, při poškození jedné ze srdečních chlopní, které brání směru a síle proudění krve,
  • kardiomyopatie, onemocnění srdečního svalu jako takového, často z genetické příčiny
  • toxické poškození, může být způsobeno chemoterapií při léčbě některých druhů rakoviny.
Srdeční selhání

Při srdečním selhání je funkce srdce jako pumpy narušená, což vede k potížím jako je dušnost, nevýkonnost, otoky nohou, mohou se vyskytnout i méně typické příznaky jako je kašel, nechutenství, přírůstek hmotnosti, bušení srdce nebo závratě.3

Někdy může dojít ke zhoršení příznaků, což znamená, že potřebujete další léčbu. V některých případech to může vést i k pobytu v nemocnici. Lékaři mohou takové stupňující se příznaky označovat jako „příhodu zhoršení srdečního selhání“.4,5

chronický kašel

Chronický kašel

zhoršující se dušnost

Zhoršující se dušnost

větší otoky

Větší otoky

zvyšující se hmotnost

Zvyšující se
hmotnost

snížená schopnost cvičit

Snížená schopnost
cvičit

Pokud vám bylo diagnostikováno srdeční selhání a právě se vyrovnáváte s tím, jak s tímto onemocněním žít, je důležité si uvědomit, že v tom nejste sami.

Srdeční selhání postihuje více než 60 milionů lidí na celém světě a očekává se, že tento počet bude v nadcházejících letech narůstat.5

 

 

 

Léčba vašeho srdečního selhání a jeho příznaků

Dobrou zprávou je, že v současné době existuje mnoho možností léčby a změny životního stylu, které vám pomohou zvládnout srdeční selhání a jeho příznaky, vyhnout se nutnosti hospitalizace a pokračovat v činnostech, které vás baví.

léčba vašeho srdečního selhání
Reference: