Přečtěte si články

Přečtěte si články

Co je srdeční selhání

Jak vypadá srdeční selhání?

Více informací

Akutní srdeční selhání

Pokud porucha čerpací funkce srdce vznikne náhle, jedná se o akutní srdeční selhání.

Více informací

Chronické srdeční selhání

Při chronickém srdečním selhání je schopnost srdce se stahovat dlouhodobě omezená.

Více informací

Důsledky srdečního selhání pro organismus

Selhání srdce vede v těle k celé řadě dalších důsledků.

Více informací

Srdeční selhání a řízení motorových vozidel

Srdeční selhání a řízení motorových vozidel.

Více informací