Srdeční selhání

Srdeční selhání je stav, kdy srdce není schopné přečerpat takové množství krve, které tělo v klidu nebo při námaze potřebuje. Srdeční selhání postihuje 2-3% populace, v České repulice jím tedy trpí 200-300 000 lidí.

Zdravé srdce

Srdce není vlastně nic jiného než pumpa krve nepřetržitě pracující celý náš život. Za klidových podmínek přečerpá srdce za minutu cca 5 litrů krve.

Léčba srdečního selhání

Základním postupem při léčbě srdečního selhání je léčba léky, které je nutné užívat bez vynechání.

Režimová opatření

U nemocných se srdečním selháním je velmi důležité upravit životní styl a věnovat pozornost množství vypitých tekutin.

Další speciální léčba

Srdeční selhání si u některých pacientů vyžádá další speciální léčebné postupy- implantaci kardiostimulátoru, kardioverteru-defibrilátoru nebo katetrizační ablaci.